Skaparglädje

  

Att skapa är att berätta.
Det handlar om att se. Och att bli sedd.

För oss är det viktigt att lägga upp en workshop eller kurs så att alla kan vara med, oavsett hur mycket eller lite man har skapat tidigare.

Vi vill att du ska bli överraskad. Skapa något du inte visste att du kunde. Prata med en vän du inte visste att du hade.

Skaparglädjen och upplevelsen står i fokus. Vi arbetar med färg, ord och musik på sätt som garanterat leder till skratt och rosiga kinder. Att kombinera olika uttrycksformer är inspirerande och kan ge oanade resultat. Vi lär oss något om varandra och oss själva, och har väldigt roligt under tiden!

Att skapa är att berätta.
Fånga modet. Allt är möjligt. Vad som helst kan hända.

 

WorkshopförslagTidsåtgång (ca)

Det här är jag
– en workshop som handlar om att se. Och att bli sedd.1 h

Ta isär-sätt ihop 
– ord, bild och musik i en härlig blandning1 h

Många bollar i luften 
– ull, såpa och ljummet vatten1 h

Jag är
– porträtt i collageform2 h

Konsten
– konst blir ord som blir konst igen2 h

Ståltråd och rosiga kinder
– med ord och ståltråd mitt bland konsten.2 h

 

Arvode

Workshop750:-/h

Planering, för-/efterarbete750:-/h

Material50-100:-/person beroende på typ av workshop


Vi debiterar timarvode utifrån KRO:s arvodesrekommendationer, www.kro.se. Prisförslaget är exklusive moms.

Vill du ha en middag i anslutning till workshopen? Komma på en heldagsaktivitet? En Afterwork med kompisgänget? Eller kanske har du en lokal där du vill att vi ska anordna en workshop?
Kontakta mig så sätter vi ihop en aktivitet utifrån just dina behov och önskemål.

Linda Ulvan 
                                      

Efter min utbildning på Högskolan för Design och Konsthantverk,, har jag under mina år som konstnärlig ledare, bildlärare och kursledare samlat på mig stor erfarenhet av att hålla workshops för olika grupper och kompetensutveckla personal i kreativa uttrycksformer. Jag har även arbetat konstpedagogiskt med barn i olika större och mindre projekt, ensam eller tillsammans med andra pedagoger. Under flera år arbetade jag även för Studiefrämjandet som kursledare i keramik och akvarellmålning.